સ્થળવયસ્ક ટિકિટબાળક
સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી (એન્ટ્રી ફી)15090
સ્ટેેચ્યુ ઓફ યુનિટી (વ્યુઇંગ ગેલેરી)380230
જંગલ સફારી200125
એકતા ક્રુઝ200200
રિવર રાફ્ટિંગ10001000
બટર ફ્લાય ગાર્ડન6040
કેક્ટસ ગાર્ડન6040
એક્તા નર્સરી3020
વિશ્વ વન3020
ઇકો બસ300250
સરદાર સરોવર બોટિંગ290290
આરોગ્ય વન3020
ગોલ્ફ કાર્ટ5050
ચિલ્ડ્રન પાર્ક200125
કુલ29802500